Рэктер қашан кейiнуге ағады

Герман Нұрбаев таңқаларлық затты ұсынады - бiртұтас кәсiпорынға барлық қалалық су арналарды топтастырады! Әйтпесе, белгiлi қазақстандық заңгер және менеджер, теп-тез сендiрген бiздiң елде пайда болады