Керi байланыс

Мекен жайымыз:

Біздің мекенжайымыз

«German Management & Consultancy» ЖШС
1А «Нурлы Тау» ортасы, ғимарат Әл Фараби, 5 кәсiпкерлiк Алматы қаласы, бұйрық, 403-шi кеңсе

Тел / Факс
+7 (727) 2777 891
+7 (727)2777 892
+7 (727)2777 893

Қосымша мәлiмет
email: info@german.kz
web: www.german.kz

Егер сiзде квалификациялы қызметтердiң алуындағы қажеттiлiк бар болсаңыз, сiзге күннiң талқылауы және кездесу уақыты үшiн бiздiң мамандарларға сұрауға кеңес беремiз. Сiз бұлсыз байланыстың әдiсi сiздi үшiн арқылы кез келген ыңғайлы жасай аласыз: